شغل اصلی من مشاوره و آموزش بازارسازی هستش و به تازگی دارم کار طراحی سایت با جوملا هم انجام میدم
  • جوملا کار در
  • خوانده شده فوق لیسانس مدیریت بازرگانی در
    Class of
  • دیگر
  • 28/10/1359
  • دنبال شده توسط 1 کاربران
استوری های بیشتر