گرافیست ، مشاور در امور تبلیغاتی ، طراح وب
  • گرافیست / طراح وب در
  • خوانده شده لیسانس در
    Class of
  • زندگی میکند در اصفهان
  • دیگر
  • 01/01/1362
  • دنبال شده توسط 4 کاربران
استوری های بیشتر