سید انبیا رهبری

میبد Rss
0 دنبال کننده ·3 دنبال شده · 1 پست

  • عالئق و فعالیت های حرفه ای: جوملا
  • تحصیلات: حوزه وی
  • برنامه نویسی: خیلی کم
  • تکنولوژی وب: کم
  • گرافیک: کم
  • زبان های خارجی: کم
  • برنامه نویسی موبایل: کم
  • شبکه و امنیت: کم
  • هاست و سرور: کم