علی رمضانی

Qazvin Rss
77 دنبال کننده ·71 دنبال شده · 1524 پست

  • عالئق و فعالیت های حرفه ای: -
  • تحصیلات: -
  • برنامه نویسی: -
  • تکنولوژی وب: -
  • گرافیک: -
  • زبان های خارجی: -
  • برنامه نویسی موبایل: -
  • شبکه و امنیت: -
  • هاست و سرور: -