طراح وب و مدیریت IT
  • مدیر فناوری اطلاعات در
  • خوانده شده فوق لیسانس در
    Class of
  • دیگر
  • 17/12/1356
  • دنبال شده توسط 9 کاربران
استوری های بیشتر