علاقه مند به برنامه نویسی
  • مدیر فنی شرکت ارتباط گستر ایده آل نت در
  • خوانده شده دانشجو در
    Class of
  • آقا
  • مجرد
  • 09/08/1994
  • دنبال شده توسط 15 کاربران
استوری های بیشتر