قرباني

Rss
0 دنبال کننده ·0 دنبال شده · 0 پست

  • عالئق و فعالیت های حرفه ای: گرافيك
  • تحصیلات: ليسانس
  • برنامه نویسی: نه
  • تکنولوژی وب: نه
  • گرافیک: بله
  • زبان های خارجی: انگليسي
  • برنامه نویسی موبایل: نه
  • شبکه و امنیت: بله
  • هاست و سرور: نه