امیر رضوی

تهران Rss
0 دنبال کننده ·0 دنبال شده · 0 پست

  • عالئق و فعالیت های حرفه ای: فعالیت های مربوط حوزه بازاریابی اینترنتی
  • تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات
  • برنامه نویسی: c#