رضا قاسمی

اصفهان Rss
14 دنبال کننده ·18 دنبال شده · 92 پست

  • عالئق و فعالیت های حرفه ای: طراحی وب(html,css,photoshop,bootstrap)،زبان انگلیسی
  • تحصیلات: دیپلم
  • تکنولوژی وب: html,css,ui
  • گرافیک: photoshop
  • زبان های خارجی: english