فروشگاه یومی - فروشگاه

KF-Senior A-360
جدید
KF-Senior A-360
هر عدد 125000تومان
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.2M
نوع فیش: 3.5mm
قدرت امتیازی:5mW
امپدانس بلندگو:32
حساسیت: 98dB
Frequency Range:20-40.000Hz
گواهی نامه, CE,FCC
KF-Senior A-370
جدید
KF-Senior A-370
هر عدد گرم140000تومان
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.2M
نوع فیش:3.5mm
قدرت امتیازی:5mW
امپدانس بلندگو: 32
حساسیت: 98dB
Frequency Range:20-40.000Hz
گواهی نامه, CE,FCC
65W یو اس بی به تایپ سی KF-senior
جدید
65W یو اس بی به تایپ سی KF-senior
هر عدد 170000تومان

S8-T
جنس:TEP and کتان
طول: 1.2M/4FT
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه,CE,FCC


3A یو اس بی به میکرو KF-senior
جدید
3A یو اس بی به میکرو KF-senior
هر عدد گرم150000تومان

 S8-M
جنس:TEP and کتان
طول:1.2M/4FT
خروجی:PD 3A/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC


25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
جدید
25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
هر عدد گرم190000تومان

S8-iP
جنس:TEP and کتان
طول: 1.2M/4FT
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC


65W تایپ سی به تایپ سی KF-senior
جدید
65W تایپ سی به تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم250000تومان

S9-C.C
جنس:TEP & کتان
طول: 1.2M/4FT
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC25W لایتینگ به تایپ سی KF-senior
جدید
25W لایتینگ به تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم320000تومان

S9-Cip
جنس:TEP & کتان
طول: 1.2M/4FT
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه CEFCC65W تایپ سی به تایپ سی KF-senior
جدید
65W تایپ سی به تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم270000تومان

S10-C.C
جنس:TEP & کتان
طول: 2 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه,CE,FCC25W لایتینگ به تایپ سی KF-senior
جدید
25W لایتینگ به تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم350000تومان

S10-C.iP
جنس:TEP and کتان
طول: 2 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC65W یو اس بی TO تایپ سی KF-senior
جدید
65W یو اس بی TO تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم95000تومان

S20-T
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

3A یو اس بی به میکرو KF-senior
جدید
3A یو اس بی به میکرو KF-senior
هر عدد گرم90000تومان

S20-M
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1 متر
خروجی:PD 3A/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
جدید
25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
هر عدد گرم105000تومان

S20-iP
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC,UL,CB

65W یو اس بی TO تایپ سی KF-senior
جدید
65W یو اس بی TO تایپ سی KF-senior
هر عدد گرم160000تومان

S21-T
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 2 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

3A یو اس بی به میکرو KF-senior
جدید
3A یو اس بی به میکرو KF-senior
هر عدد گرم150000تومان

S21-M
جنس:EP & سیلیکونe
طول: 1 متر
خروجی:PD 3A/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
جدید
25W یو اس بی به لایتینگ KF-senior
هر عدد گرم170000تومان

S21-ip
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 2 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
اتمام موجودی
65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم0تومان

100CM
S20-C.C
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.0M
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه CEFCC


25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
اتمام موجودی
25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم0تومان

100CM
S20-C.iP
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.0M
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه,CE, FCC


65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
جدید
65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم210000تومان

S22-C.C
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 2 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه,CE,FCC


25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
جدید
25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم250000تومان

S22-C.iP
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 2 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC


65W یو اس بی به تایپ سی KF-Senior
جدید
65W یو اس بی به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم195000تومان

S66-T
جنس: سیلیکونe
طول: 1 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

3A یو اس بی به میکرو KF-Senior
جدید
3A یو اس بی به میکرو KF-Senior
هر عدد گرم175000تومان

S66-M
جنس:سیلیکونe
طول: 1.2 متر
خروجی:PD 3A/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

25W یو اس بی به لایتینگ KF-Senior
جدید
25W یو اس بی به لایتینگ KF-Senior
هر عدد گرم210000تومان

S66-iP
جنس:2سیلیکونe
طول: 1.2 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC

65W یو اس بی TO تایپ سی KF-Senior
جدید
65W یو اس بی TO تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم145000تومان

S28-T
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.2 متر
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC,UL,CB


3A یو اس بی به میکرو KF-Senior
جدید
3A یو اس بی به میکرو KF-Senior
هر عدد گرم130000تومان

 S28-M
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.2 متر
خروجی:PD 3A/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC,UL,CB


25W یو اس بی به لایتینگ KF-Senior
جدید
25W یو اس بی به لایتینگ KF-Senior
هر عدد گرم165000تومان

S28-iP
جنس:تمپ و سیلیکون
طول: 1.2 متر
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر
شارژ سریع
sYNC and Charge
50000X تست خمش
گواهی نامه,CE,FCC,UL,CB


65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
اتمام موجودی
65W تایپ سی به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم0تومان

S16-C.C
جنس:TEP and سیلیکون
طول:2.0M/6FT
خروجی:PD 65W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CEFCC25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
اتمام موجودی
25W لایتینگ به تایپ سی KF-Senior
هر عدد گرم0تومان

S16-C.iP
جنس:TEP and سیلیکون
طول:2.0M/6FT
خروجی:PD 25W/QC4.0 سوپر شارژ سریع
همگام سازی و شارژ
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCCشارژ خودرو KF-senior 48W PD&QC3.0
جدید
شارژ خودرو KF-senior 48W PD&QC3.0
هر عدد 380000تومان
TH-130
ورودی: DC 12-24V
خروجی شارژ پورت تایپ سی:
پورت تایپ سی: 30W PD
پورت یو اس بی: 18W QC3.0
دو پورت شارژ همزمان:
گواهی نامه, CE,UL
شارژ خودرو KF-senior 36W PD&QC3.0
جدید
شارژ خودرو KF-senior 36W PD&QC3.0
هر عدد 290000تومان
TH-131
خروجی: DC 12-24V
خروجی شارژ پورت تایپ سی:
پورت تایپ سی: 36W PD
پورت یو اس بی: 18W QC3.0
دو پورت شارژ همزمان:
پورت تایپ سی: 18W PD
پورت یو اس بی: 18W QC3.0
گواهی نامه, CE,UL
شارژ خودرو KF-senior 18W QC3. 0+2.4A
جدید
شارژ خودرو KF-senior 18W QC3. 0+2.4A
هر عدد 250000تومان
TH-132
ورودی:DC12-24V
خروجی:QC3.0+2.4A/QC3.0+QC3.0
جنس: آلیاژ آلومینیوم + ABS
گواهی نامه, CE,UL
شارژ خودرو KF-senior 36W PD&QC3.0
جدید
شارژ خودرو KF-senior 36W PD&QC3.0
هر عدد 350000تومان
TH-133
ورودی: DC 12-24V
خروجی شارژ پورت تایپ سی:
پورت تایپ سی: 36W PD
پورت یو اس بی: 18W QC3.0
دو پورت شارژ همزمان:
پورت تایپ سی: 18W PD
پورت یو اس بی: 18W QC3.0
گواهی نامه, CE,UL
شارژر دیواری KF-senior 18W QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 18W QC3.0
هر عدد 230000تومان
TH-127
ورودی:AC 100V-240V
خروجی:DC 5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A
Size:L47xW41xH23mm
گواهی نامه, CE

 

شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
هر عدد 320000تومان
TH-128
ورودی:AC 100V-240V
خروجی 20W PD:DC 5V/3A, 9V/2.22A,
12V/1.65A
18WQC3.0 Port:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
دو پورت شارژ همزمان:
DC 5V/1.8A برای هردو
گواهی نامه,CE

 

شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
هر عدد 380000تومان
TH-125
ورودی:AC 100V-240V
خروجی 20W PD:DC 5V/3A, 9V/2.22A,
12V/1.65A
18W QC3.0 Port:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
دو پورت شارژ همزمان:
DC 5V/1.8A برای هردو
گواهی نامه, CE,IECEE,CB
شارژر دیواری KF-senior 18W PD&QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 18W PD&QC3.0
هر عدد 350000تومان
TH-126
ورودی:AC 100V-240V
خروجی 18W PD:DC 5V/3A, 9V/2A.
12V/1.5A
18W QC3.0 Port:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
دو پورت شارژ همزمان:
DC 5V/1.8A برای هردو
گواهی نامه, CE,IECEE,CB
شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 20W PD&QC3.0
هر عدد 380000تومان
TH-125
ورودی:AC 100V-240V
خروجی 20W PD:DC 5V/3A, 9V/2.22A,
12V/1.65A
18W QC3.0 Port:5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A
دو پورت شارژ همزمان:
DC 5V/1.8A برای هردو
گواهی نامه, CE,IECEE,CB
شارژر دیواری KF-senior 18W PD&QC3.0
جدید
شارژر دیواری KF-senior 18W PD&QC3.0
هر عدد 350000تومان
TH-126
ورودی:AC 100V-240V
خروجی 18W PD:DC 5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A
18WQC3.0 Port:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
دو پورت شارژ همزمان:
DC 5V/1.8A برای هردو
گواهی نامه, CE,IECEE,CB

 

ایرپادز KF-senior F-700
اتمام موجودی
ایرپادز KF-senior F-700
هر عدد گرم0تومان
•شارژ بیسیم
پشتیبانی از تغییر نام و GPS
صدای هوشمند
شاخص توان
تشخیص گوش
True Power Showing
زمان شارژ: 1-2H
زمان صحبت:4H
زمان موسیقی:4H
آماده باش:360H
باتری هدفون :30mAh
Charging box :300 mAh
ایرپادز KF-Senior F-710
اتمام موجودی
ایرپادز KF-Senior F-710
هر عدد گرم0تومان
(ANC)(28dB)
شارژ بیسیم
 پشتیبانی از تغییر نام و G
عملیات رابط
گفتار هوشمند
شاخص توان
حس نور
زمان شارژ :1-2H
زمان صحبت:4H
زمان موسیقی:4H
آماده باش:360H
باتری هدفون 30mAh
ایرپادز KF-Senior F-720
اتمام موجودی
ایرپادز KF-Senior F-720
هر عدد گرم0تومان
موقعیت راهنمای مغناطیسی
شارژ بیسیم
تشخیص گوش
پشتیبانی تغییر نام
صدای هوشمند
True Power Showing
زمان شارژ : 1-2H
زمان صحبت:4.5H
زمان موسیقی:4.5H
آماده باش:360H
هندزفری KF-Senior F-750
جدید
هندزفری KF-Senior F-750
هر عدد گرم350000تومان
طول: 1.25M
نوع فیش: 3.5mm
قدرت امتیازی:5mW
امپدانس بلندگو: 32
حساسیت: 98dB
Frequency Range:20-40.000Hz
گواهی نامه, CE,FCC
هندزفری KF-Senior F-770
جدید
هندزفری KF-Senior F-770
هر عدد گرم320000تومان
طول: 1.25M
نوع فیش: 3.5mm
قدرت امتیازی:5mW
امپدانس بلندگو: 32
حساسیت: 98dB
Frequency Range:20-40.000Hz
گواهی نامه, CE,FCC

 

پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-101
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-101
هر عدد گرم320000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-102
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-102
هر عدد گرم285000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-103
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-103
هر عدد گرم280000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-senior CM-104
اتمام موجودی
پایه نگهدارنده خودرو KF-senior CM-104
هر عدد گرم250000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-105
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-105
هر عدد گرم250000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-106
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-Senior CM-106
هر عدد گرم270000تومان

360 نگهدارنده دلتا

پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-107
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-107
هر عدد گرم250000تومان

پایه مکش
نگهدارنده کششی

پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-108
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-108
هر عدد گرم290000تومان

پایه مکش
نگهدارنده کششی

پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-109
جدید
پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-109
هر عدد گرم290000تومان

پایه مکش
نگهدارنده کششی

پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-110
اتمام موجودی
پایه نگهدارنده خودرو KF-SEnior CM-110
هر عدد گرم290000تومان

پایه مکش
نگهدارنده کششی

نگهدارنده عمومی KF-SEnior CM-118
اتمام موجودی
نگهدارنده عمومی KF-SEnior CM-118
هر عدد گرم240000تومان

جنس:تمپ و سیلیکون

نگهدارنده عمومی KF-SEnior CM-120
اتمام موجودی
نگهدارنده عمومی KF-SEnior CM-120
هر عدد گرم395000تومان

جنس:تمپ و سیلیکون

هاب KF-SEnior A-330
اتمام موجودی
هاب KF-SEnior A-330
هر عدد گرم0تومان
رابط : یو اس بی 1.0/1.1/2.0/3.0
Maximum transfer rate: 5 Gbps
سیستم عامل های پشتیبانی شده: Windows XPNista
/Win7/8/10/Linux/MaxOS
پشتیبانی از دیسک تا 1TB
طول کابل: 30 cms
چند برابر کننده پورت یو اس بی 3.0 که به شما امکان می دهد تا حداکثر 3 دستگاه را متصل کنید
یو اس بی با سرعت انتقال تا 5 گیگابیت بر ثانیه.
Plug and play (بدون نیاز به نصب درایور/درایور.)
پورت یو اس بی.
A-330
هاب KF-SEnior A-380
اتمام موجودی
هاب KF-SEnior A-380
هر عدد گرم0تومان
طول: 1.2M/4FT
مناسب برای: سازگار برای همه دستگاه های دارای 3 IN 1
Type-c و لایتینگ و 3.5mm AUX
A-380
هاب KF-SEnior S33
اتمام موجودی
هاب KF-SEnior S33
هر عدد گرم0تومان
120CM
جنس: نایلون بافته سوم
طول: 1.2M/4FT
خروجی:لایتینگ,تایپ سی,میکرو دستگاه
50000X تست خمش
گواهی نامه, CE,FCC
مینی پاوربانک 20.000 میلی آمپر KF-SEnior
اتمام موجودی
مینی پاوربانک 20.000 میلی آمپر KF-SEnior
هر عدد گرم0تومان
ظرفیت: 20000mAh
تایپ سی ورودی: 5V-3A, 9V-2A,12V-1.5A
تایپ سی خروجی: 5V-3A,9V-2.22A, 12V-1.67Aیو اس بی
Ouptut: 4.5V-5A,5V-4.5A,5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
Executive standard:GB/T 35590-2017
گواهی نامه CE,IECEE,CB,UL

 

بلندگو KF-SEnior R-800
اتمام موجودی
بلندگو KF-SEnior R-800
هر عدد گرم0تومان
محدوده انتقال بی سیم: 35ft
نوع باتری: باتری لیتیومی
Battery capacity: 2400mAh
ولتاژ شارژ: DC 5V / 3.7V
Music playing time: 10 Hours
Battery charge time: 3 Hours
خروجی power: 10W
Frequency resporse: 120Hz-20kHz
Frequency range: 2.4-2.48GHz
Signal-to noise ratio: ≥90dB

 

سبد خرید
محصول مقدار واحد فی قیمت (تومان)
جمع کل:


محصولات موجود در سبد خرید شما ثبت و رزرو نشده‌اند، برای ثبت سفارش مراحل بعدی را تکمیل کنید.