علی رمضانی

Qazvin Rss
77 followers ·71 following · 1524 posts
علی رمضانی
جومینا از خودش جوملا در کرده بازم ! http://www.joomina.ir/joomla-farsi-extensions/joomla-farsi-knowledege/joomla-important-news/%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3-5-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.html
 1. روح الله بلوردی
  1395/04/20 - 14:05
 2. هادی
  هادی به چه دردی میخوره؟ فرقی با جوملای معمولی داره؟
  1395/04/20 - 17:57
 3. علی رمضانی
  علی رمضانی روح الله بعدا یادم بنداز درمورد این گروه باهم حرف بزنیم .
  1395/04/20 - 17:58
 4. روح الله بلوردی
  1395/04/20 - 22:01
ارسال دیدگاه ...
امضاء: