هادی کامل

قاینات - پایتخت جهانی طلای سرخ Rss
135 followers ·306 following · 1372 posts
هادی کامل
از تقویم ویندوز 10 دارم استفاده میکنم. خیلی باحاله :-)
  1. هادی
    هادی شمسی بودنش؟ یا امکانات دیگه ای هم داره؟
    1395/06/19 - 09:20
  2. هادی کامل
    هادی کامل میتونی رویداد بزنی و اینا
    1395/06/22 - 09:39
ارسال دیدگاه ...
امضاء: باید که مهربان بود ، باید که عشق ورزید / زیرا که زنده ماندن ، هر لحظه احتمالیست