محمد ملکی

Rss
2 followers ·1 following · 1 posts
محمد ملکی
فریم ورک دییسبا : فریم ورک دییسبا به زبان فارسی می باشد و بر پایه css و js نوشته شده و همچنین آن از فریم ورک tedjs استفاده کرده است در دییسبا آیکون هایی اصلاح شده وجود دارد که مخصوص ایرانیان است مثل کلوب و بازار و آپارات
همچنین دییسبا از کتابخانه ی animated به طور پیشفرض بهره می برد ، دییسبا در دو طرح فلت و گرادنیت گرافیک های زیبایی استفاده کرده است و جدول بندی آن به دو صورت float و flex است پس نگران نباشید دییسبا تمام واکنش است تا اندازه 150 پیکسل !
  1. روح الله بلوردی
    روح الله بلوردی نه خسته ان شالله موفق باشید. :)
    1395/06/20 - 10:43
ارسال دیدگاه ...
امضاء: http://diisba.ir