مسعود گودرزی

بروجرد Rss
132 followers ·18 following · 975 posts
مسعود گودرزی
از یه جایی بــه بعد.............. دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم
  1. وحيد
    وحيد قبلا میگفتیم نه خسته
    الان میگیم: نبرّه :دی
    1395/08/24 - 11:05
  2. مسعود گودرزی
    1395/09/2 - 16:26
ارسال دیدگاه ...
امضاء: تونل ها میگویند:راه هست حتی دل سنگ ها....