علی رمضانی

Qazvin Rss
77 followers ·71 following · 1524 posts
علی رمضانی
A Joomla! 3.7.1 release containing a security fix will be published on Wednesday 17th May at approximately 14:00 UTC. کارمون در اومد ! دوباره باید بشینیم کلی جوملا آپدیت کنیم :))
  1. روح الله بلوردی
    1396/02/25 - 11:01
  2. هادی
    هادی امنیتیه؟ نمیشه بروز نکنیم ولی کار کنیم هک نشه :(
    1396/02/25 - 16:23
ارسال دیدگاه ...
امضاء: