برای ارسال دکمه ی شیشه ای به تلگرام از چی استفاده می شه کرد که لینکی از بات نباشه !
0 0 دیدگاه ها 0 سهام
لطفا وارد شوید تا بتوانید لایک کنید، به اشتراک بگذارید و دیدگاه ارسال کنید