محمدرضــــا

در همین نزدیکی Rss
112 followers ·319 following · 1312 posts
محمدرضــــا
یک دلار در امریکا = ۵٠ گیگ فضای ابری ماهانه iCloud
یک دلار در ایران = یک گیگ ترافیک اینترنت !
 1. رضا قاسمی
  1396/05/15 - 12:04
 2. هادی
  هادی البته یک گیگ ترافیک اینترنت با سرعت 128
  1396/05/15 - 18:08
 3. مستر احمد
  مستر احمد پیدات نیست ؟ چی میکنی پسر ؟‌
  1396/05/17 - 20:32
 4. محمدرضــــا
  محمدرضــــا هستم بیشتر نظاره گرم :دی
  هنوزم اولین سایتی که باز میکنم یومیه :)
  1396/05/17 - 22:31
 5. محمد
  محمد بیخیال همچیش ....
  1396/05/18 - 19:47
ارسال دیدگاه ...
امضاء: سال خوبی داشته باشید :) http://wpland.ir