یک دلار در امریکا = ۵٠ گیگ فضای ابری ماهانه iCloud
یک دلار در ایران = یک گیگ ترافیک اینترنت !
0 0 دیدگاه ها 0 سهام
لطفا وارد شوید تا بتوانید لایک کنید، به اشتراک بگذارید و دیدگاه ارسال کنید