هادی

کره زمین Rss
44 followers ·86 following · 1410 posts
هادی
سلام صبح شما بخیر
روز عرفه، روز معرفت،
روز زدودن قلب از غبار عصیان
و روز خدا و خدایی شدن است.
روز عرفه، روز رویش گلستان رحمت،
روز نگین انگشتری ذی الحجه
و روز دعا و استجابت دعا است
  1. روح الله بلوردی
    1396/06/9 - 09:08
ارسال دیدگاه ...
امضاء: http://synaa.ir