هادی

کره زمین Rss
45 followers ·86 following · 1413 posts
هادی
اینو برای انجمن ادبی شمس طراحی کردم میگن خیلی خشنه چجوری یکم نرم ترش کنم به نظرتون؟ {-36-}
 1. محمد مهدی یوسفی
  محمد مهدی یوسفی برای نرم تر کردن باید از خطوط منحنی استفاده کنی
  1397/02/15 - 01:03
 2. روح الله بلوردی
  1397/02/15 - 22:28
 3. هادی
  هادی @mehdi.yousefi
  ممنون ولی کجاشو منحنی کنم :(

  @روح الله بلوردی
  حاجی کمک :D
  1397/02/15 - 23:02
 4. روح الله بلوردی
  روح الله بلوردی بهم متصل کن ، نرمش کن
  1397/02/15 - 23:29
ارسال دیدگاه ...
امضاء: http://synaa.ir